30 lipnja, 2013

Španjolska kolonijalna arhitektura


dodat ćeš mi tavu
u mojoj verziji Pustinje
znojan
pržit ću slaninu
ti ćeš kuhati chili
dignute kose
s rukom na boku
na stolu mojito
otpuhuješ neposlušan pramen
možda je previše luka
sumnjičavo razgrćeš
gusto crveno varivo
netko svira gitaru
na seoskom bunaru
mi smo na osami
i naš kojot laje na čegrtuše


11 lipnja, 2013

Lagar Velho


trčali smo šumom
šutke
padao je snijeg
bilo je hladno
i led je skorio lokve koje su rezale tetive

vukovi su namirisali krv naših šepavih
ranjenika
nas dvadeset
širilo je nosnice
brisalo inje s obrva
bol je vrištao
u našoj tišini

dvojica su ostala za nama
zadržati potjeru
oštricama odbiti zvijeri

bilo nam je svejedno
biti zagrižen
ili
biti proboden kopljem
mršavih krvoloka

sada nemamo doma
bježite iz doline!
oni su brži
u ravnici

školjka
priča
dijete spava
dugo

10 lipnja, 2013

Dvodihalice


kojim sam jezikom govorio
kada smo izašli iz mora
svaki sa svojim setom novih ekstremiteta
od svega toga razgranatog
što će nam biti ruke
a što noge
čime ćeš ući u mene
ili ja u tebe
neko vrijeme nismo ni disali
ali i to kratko vrijeme bilo je dovoljno
da nam zarastu škrge
a mi
skoro ugušeni
u grču na pijesku
shvatili smo da imamo pluća
tada smo ustali
i
s distance shvatili
da smo pokretima na pijesku napisali
pravu priču o izlasku