27 kolovoza, 2013

Gaeilgeoir*možda da sam ti napisao pismo

imao bih opravdanja pred gomilom
koja je uvijek željna krvi i skandala

i sve naše konverzacijske finese
ne bi im zvučale poput psovačkog obračuna
da sam ti napisao pismo

da je bilo više sjedanja za stol
i manje busanja u prsa
ne bih s gorčinom lijegao
u polustoljetni ležaj kajanja
da sam ti napisao pismo
zadnjim dahom ne bih te kleo

i što sada od svega
dok gledam prema sjeveru
posjedujem
a da je više od onoga što nam je bilo dano
samo zatvaram oči
i letim iznad ceste prema Corku
ne bih li viknuo odlučno
Ne!

kao da stižem

u toplu ljetnu večer
dok vjetar povija polja ječma
smrt sjahuje pored ceste
miševi ne strepe
prhnula je sova poput Atene iz tvoje lubanje
od svega ljudskog samo miris kordita
u toplu ljetnu večer
dok vjetar povija polja ječma

da sam ti barem napisao pismo* Irac koji govori irski2 komentara: