20 srpnja, 2012

OTOK SRCA (lyrics)


znala si plesti paučinu
toplim riječima vidati rane
i na prsima hraniti zvijeri
pronaći bljesak koji nedostaje

rukama sunce pokrivati snena
prenijeti vodu s izvora k ušću
svim ribama u moru dati imena
i prazninu zauzdati smijehom

htjela si za svakim novim valom
iznova pisati poruke u pijesku
vidjeti lice svakom palom listu
brojati duše u kapljama rose

što ti sada ostaje od svega
ostao prazan odjek je svoda
i potmula jeka iz praznoga zdenca
umireš od žeđi na otoku srca

Nema komentara:

Objavi komentar